प्रमाणपत्रे आणि पेटंट

 • ISO45001

  ISO45001

 • पेटंट (1)

  पेटंट (1)

 • पेटंट (2)

  पेटंट (2)

 • PDU·3C (1)

  PDU·3C (1)

 • PDU·3C (2)

  PDU·3C (2)

 • गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (कोल्ड चॅनेल)

  गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (कोल्ड चॅनेल)

 • गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (एमके कॅबिनेट)

  गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (एमके कॅबिनेट)

 • गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (एमएस कॅबिनेट)

  गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (एमएस कॅबिनेट)

 • गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (QL कॅबिनेट)

  गुणवत्ता पर्यवेक्षण संस्था चाचणी अहवाल (QL कॅबिनेट)

 • ROHS प्रमाणन (QL, कोल्ड चॅनेल)

  ROHS प्रमाणन (QL, कोल्ड चॅनेल)

 • ROHS चाचणी अहवाल (कॅबिनेट)

  ROHS चाचणी अहवाल (कॅबिनेट)

 • ROHS चाचणी अहवाल (नेटवर्क केबल)

  ROHS चाचणी अहवाल (नेटवर्क केबल)

 • UL प्रमाणपत्र (नेटवर्क केबल)

  UL प्रमाणपत्र (नेटवर्क केबल)

 • UL प्रमाणपत्र (भाग)

  UL प्रमाणपत्र (भाग)

 • 19-इंच स्थापना कॅबिनेट चाचणी अहवाल (थिएल प्रयोगशाळा)

  19-इंच स्थापना कॅबिनेट चाचणी अहवाल (थिएल प्रयोगशाळा)

 • 19-इंच नेटवर्क कॅबिनेट सीई प्रमाणन (एमएस सिस्टम)

  19-इंच नेटवर्क कॅबिनेट सीई प्रमाणन (एमएस सिस्टम)

 • 19-इंच प्रोफाइल कॅबिनेट CE प्रमाणन (MK मालिका)

  19-इंच प्रोफाइल कॅबिनेट CE प्रमाणन (MK मालिका)

 • अमेरिकन UL प्रमाणपत्र (MK)

  अमेरिकन UL प्रमाणपत्र (MK)

 • अमेरिकन UL प्रमाणपत्र (QL)

  अमेरिकन UL प्रमाणपत्र (QL)

 • अमेरिकन UL प्रमाणपत्र (QL1)

  अमेरिकन UL प्रमाणपत्र (QL1)

 • 19-इंच कॅबिनेटसाठी CE प्रमाणन (QL मालिका)

  19-इंच कॅबिनेटसाठी CE प्रमाणन (QL मालिका)

 • CPR (1)

  CPR (1)

 • CPR (2)

  CPR (2)

 • माहिती उद्योग पार्क तपासणी अहवाल

  माहिती उद्योग पार्क तपासणी अहवाल

 • ISO9001

  ISO9001

 • ISO14001

  ISO14001